NJPW Kizuna Road 2021 - Day 1 - 14/06/2021
Minoru Suzuki vs. Yuya Uemura
Hiroshi Tanahashi vs. Yota Tsuji
Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI vs. "King of Darkness" EVIL, Yujiro Takahashi, Dick Togo & Jado
Kazuchika Okada, SHO & YOH vs. Taiji Ishimori, El Phantasmo & Gedo
Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA & BUSHI vs. Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

NJPW Kizuna Road 2021 - Day 2 - 15/06/2021
Zack Sabre Jr. vs. Yuya Uemura
Taichi vs. Yota Tsuji
Toru Yano, SHO & YOH vs. Taiji Ishimori, El Phantasmo & Jado
Kazuchika Okada, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. "King of Darkness" EVIL, Yujiro Takahashi, Dick Togo & Gedo
Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi, Hiroyoshi Tenzan & Master Wato vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA & BUSHI

NJPW Kizuna Road 2021 - Day 3 - 16/06/2021
Hiroshi Tanahashi vs. Yuya Uemura
Kazuchika Okada vs. Yota Tsuji
Kota Ibushi, Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima
Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA & BUSHI vs. Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado & Yoshinobu Kanemaru
Elimination Match: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, SHO & YOH vs. "King of Darkness" EVIL, Yujiro Takahashi, Taiji Ishimori, El Phantasmo & Dick Togo

NJPW Kizuna Road 2021 - Day 6 - 22/06/2021
Taichi vs. Yuya Uemura
Zack Sabre Jr. vs. Yota Tsuji
Kazuchika Okada, Toru Yano, SHO & YOH vs. Taiji Ishimori, El Phantasmo, Jado & Gedo
Kota Ibushi, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA & BUSHI
NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI (c) vs. "King of Darkness" EVIL, Yujiro Takahashi & Dick Togo

NJPW Kizuna Road 2021 - Day 7 - 23/06/2021
Great-O-Khan vs. Yota Tsuji
Kota Ibushi vs. Yuya Uemura
Kazuchika Okada, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI vs. "King of Darkness" EVIL, Yujiro Takahashi, Dick Togo, Jado & Gedo
Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA & BUSHI vs. Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado & Yoshinobu Kanemaru
IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: SHO & YOH (c) vs. Taiji Ishimori & El Phantasmo